Team

U kunt onze teamleden filteren door op onderstaande rechtsgebieden te klikken.

  • Alles
  • Mediation
  • Werk en inkomen
  • Familie en jeugd
  • Wonen
  • Verblijf en asiel
  • Straf en slachtoffer
Leandre Lagerweij

Léandre Lagerweij

Mediator in hart en ziel. Helpt mensen in de moeilijkste perioden van hun leven opnieuw structuur te vinden. Want: uit structuur ontstaat duidelijkheid, uit duidelijkheid ontstaat nieuwe energie. Naast mediation houdt Léandre zich ook bezig met echtscheidingen, alimentatie, omgangsregelingen, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen en (jeugd)strafrecht. Hij is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten, de Mediatorsfederatie Nederland en de Haagse vereniging voor Jeugdrecht.

015 215 29 29
Patricia Scholtes

Patricia Scholtes

Na meer dan 20 jaar als advocaat in Den Haag te hebben gewerkt, heeft Patricia zich in 2020 in Delft gevestigd. Als specialist migratierecht adviseert en procedeert zij in alle aspecten van dit rechtsgebied: van zakelijke migratie en regulier vreemdelingenrecht tot asielaanvragen. Zij heeft daarbij inzet voor de zaak en passie voor mensenrechten en kinderrechten. Zij staat daarnaast slachtoffers bij in het strafproces. Daarnaast is zij voorzitter van de Adviescommissie Vreemdelingenrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

015 215 29 29
Hans Koster

Hans Koster

Na geruime tijd werkzaam te zijn geweest als jurist in het bedrijfsleven en politiek- bestuurlijk actief als wethouder, vestigde Hans zich in 2007 als advocaat. Hij is gespecialiseerd in de rechtsgebieden Werk en Inkomen, Familie en Jeugd, Wonen en Strafrecht. Hans sloot zich aan bij Vuurens & Lagerweij omdat hij er gelijkgestemde collega’s vond en, zoals hij zelf zegt, dit kantoor bij hem past en andersom.

015 215 29 29
Willem van der Voet

Willem van der Voet

Willem studeerde af aan de Erasmus Universiteit in het staats- en bestuursrecht en het privaatrecht  en heeft zich nadien gespecialiseerd op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht, slachtofferrecht, asielrecht en vreemdelingenrecht. Ook heeft Willem een mediationopleiding  succesvol afgerond.  Hierdoor kan Willem cliënten ook op terreinen die elkaar overlappen gemakkelijker bijstaan. Willem is aangesloten bij het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) en bij de Vereniging Asieladvocaten en Juristen (VAJN). Zijn motto: mensen moeten mijn praktijk beter verlaten dan dat ze er binnenkwamen.

015 215 29 29
Bahar Manawi

Bahar Manawi

Na een aantal jaren fiscaal advocaat te zijn geweest, trok de sociale advocatuur Bahar meer. Haar eigen achtergrond motiveerde haar om zich te specialiseren binnen de rechtsgebieden Asiel- en Migratierecht. Zij procedeert en verzorgt daarnaast aanvragen voor - onder andere - Internationale studenten, kennismigranten en expats. Naast het Asiel- en Migratierecht houdt Bahar zich ook bezig met het familierecht zoals: echtscheidingen en alimentatie;  en sociale zekerheidszaken zoals: bijstandsuitkering, kinderbijslag en toeslagen. Bahar heeft in het bijzonder oog voor de positie van kwetsbare vrouwen met een migratieachtergrond en spreekt Dari/Farsi. Zij is lid van de Specialisten Vereniging Migratie Advocaten (SVMA); Werkgroep Rechtsbijstand aan Vreemdelingen en Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland (VAJN).

015 215 29 29
Dionne Glaudemans

Dionne Glaudemans

Sinds 1989 is Dionne als advocaat actief binnen het personen- & familierecht én strafrecht. Ook het jeugdrecht maakt onderdeel uit van haar specialisaties. Daarnaast heeft zij jaren cursussen alimentatierekenen aan onder meer andere advocaten gegeven. Met een 20-jarig voorzitterschap van de bezwarencommissie personele aangelegenheden van de gemeente Rijswijk, was zij ook buiten de advocatuur betrokken bij geschillenbeslechting. Naast betalende zaken doet Dionne zaken op basis van gefinancierde rechtshulp (op toevoeging). Zij vindt het van groot belang dat ook mensen met een kleine beurs goede rechtsbijstand krijgen. Dionne is lid van de Haagse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten.

015 215 29 29

Receptie

Gerda de Winter is voor onze cliënten het eerste aanspreekpunt. Zij is al geruime tijd werkzaam bij ons kantoor. Immer goed gehumeurd staat zij onze cliënten professioneel te woord aan de telefoon en aan de receptie.

015 215 29 29